BEIC besökte Linneaeus universitetet i Växjö

Den 27 september besökte Jörgen Held prof. Ulrika Welander vid Linnaeus Universitet i Växjö.

Prof. Welander har ett långt och imponerande “track record” inom biogasområdet. Rötningsförsök inom flera stora biogasprojekt, t.ex. Wetland, Algae and Biogas och Biogas – New substrates from the sea utfördes av hennes grupp. De experimentella faciliteterna spänner över hela intervallet från reaktorer i labbskala upp till en reaktor som är en halv kubikmeter.

Reaktor- och processdesign såväl som test av nya biogassubstrat utgör kärnan av aktiviteterna.

Jörgen Held presenterade Baltic Energy Innovation Centre och lyfte fram några av dess projektaktiviteter.