SI-projektet Baltic Energy Innovation Centre slutrapporterat och godkänt

Svenska Institutet har finansierat etablerandet av Baltic Energy Innovation Centre som en plattform för internationellt samarbete i Östersjöregionen och närliggande regioner via projektinitieringsbidrag.

Projektet löpte 2017-05-01 till 2018-09-30 med Lithuanian Energy Institute och Gas Institute of National Academy of Sciences of Ukraine som projektpartners.

Baltic Energy Innovation Centre hade sitt konstituerande möte den 23 juni 2017 och registrerades hos bolagsverket den 12 juli 2017. Kort därefter blev Baltic Energy Innovation Centre beviljat medel via Interreg South Baltic-programmet som ansvarig för arbetspaketet “Communication and dissemination” för projektet COASTAL Biogas.

Slutrapport och ekonomisk redovisning har skickats in till Svenska Institutet och blivit godkända.