Tag Archives: Baltic Energy Innovation Centre

BEIC besökte Linneaeus universitetet i Växjö

Den 27 september besökte Jörgen Held prof. Ulrika Welander vid Linnaeus Universitet i Växjö.

Prof. Welander har ett långt och imponerande “track record” inom biogasområdet. Rötningsförsök inom flera stora biogasprojekt, t.ex. Wetland, Algae and Biogas och Biogas – New substrates from the sea utfördes av hennes grupp. De experimentella faciliteterna spänner över hela intervallet från reaktorer i labbskala upp till en reaktor som är en halv kubikmeter.

Reaktor- och processdesign såväl som test av nya biogassubstrat utgör kärnan av aktiviteterna.

Jörgen Held presenterade Baltic Energy Innovation Centre och lyfte fram några av dess projektaktiviteter.

BEIC registered at the Swedish Companies Registration Office

On the 12th of July the Swedish Companies Registration Office registered Baltic Energy Innovation Centre (BEIC) as a non-profit making association.

Founding members are
Lithuanian Energy Institute (Lithuania)
Institute for Biogas, Waste Management & Energy (Germany)
Renewable Energy Technology International AB (Sweden)

Baltic Energy Innovation Centre objectives

  • provide support and information on the development of new technologies in the field of renewable energy and its business opportunities
  • raise funds through membership fees and applications for public funds in such amounts and in such manner as the Board allows to achieve the purposes and objectives of the Association
  • support the development of renewable and innovative energy technology in general and in the Baltic region and neighbouring regions, in particular, by providing a platform for cooperation in regional, national and international projects
  • promote renewable energy through dissemination activities such as conferences, seminars, workshops and newsletters
  • increase public and political awareness of the benefits of renewable energy

The Swedish Institute grants Renewtec AB funding

On the 25th of April 2017 the Swedish Insitute granted Renewtec AB funding to establish a Baltic Energy Innovation Centre.

The Baltic Energy Innovation Centre will provide a long lasting platform for collaboration within the field of renewable energy.

Project partners are Lithuanian Energy Institute and the Gas Institute of National Science Academy of Ukraine.