Tag Archives: biogas

BEIC besökte Linneaeus universitetet i Växjö

Den 27 september besökte Jörgen Held prof. Ulrika Welander vid Linnaeus Universitet i Växjö.

Prof. Welander har ett långt och imponerande “track record” inom biogasområdet. Rötningsförsök inom flera stora biogasprojekt, t.ex. Wetland, Algae and Biogas och Biogas – New substrates from the sea utfördes av hennes grupp. De experimentella faciliteterna spänner över hela intervallet från reaktorer i labbskala upp till en reaktor som är en halv kubikmeter.

Reaktor- och processdesign såväl som test av nya biogassubstrat utgör kärnan av aktiviteterna.

Jörgen Held presenterade Baltic Energy Innovation Centre och lyfte fram några av dess projektaktiviteter.

Visit at Fraunhofer UMSICHT

On the 26th of January Jörgen Held visited Fraunhofer UMSICHT in Oberhausen, Germany to discuss possible future collaboration.

Dr. Joachim Krassowski, Dr. Ute Merrettig-Bruns and Dipl.-Ing. Oliver Jochum gave an insight into the biogas development at Fraunhofer UMSICHT including biological methanation. The meeting ended with a tour in the Power-to-gas laboratory.

Visit at UMSICHT
From left: Jörgen Held, Baltic Energy Innovation Centre, Dipl.-Ing Oliver Jochum and Dr. Joachim Krassowski, Fraunhofer UMSICHT.