Tag Archives: COASTAL Biogas

SI-projektet Baltic Energy Innovation Centre slutrapporterat och godkänt

Svenska Institutet har finansierat etablerandet av Baltic Energy Innovation Centre som en plattform för internationellt samarbete i Östersjöregionen och närliggande regioner via projektinitieringsbidrag.

Projektet löpte 2017-05-01 till 2018-09-30 med Lithuanian Energy Institute och Gas Institute of National Academy of Sciences of Ukraine som projektpartners.

Baltic Energy Innovation Centre hade sitt konstituerande möte den 23 juni 2017 och registrerades hos bolagsverket den 12 juli 2017. Kort därefter blev Baltic Energy Innovation Centre beviljat medel via Interreg South Baltic-programmet som ansvarig för arbetspaketet “Communication and dissemination” för projektet COASTAL Biogas.

Slutrapport och ekonomisk redovisning har skickats in till Svenska Institutet och blivit godkända.

BEIC part of the COASTAL Biogas application

Baltic Energy Innovation Centre (BEIC) is a full partner and a WP-leader within the COASTAL Biogas proposal submitted on the 19th of December to the South Baltic Sea Programme.

COASTAL stands for Cluster OAnaerobic Digestion, Environmental Services and NuTrients RemovAL, and is focused on anaerobic digestion of cast seaweed in combination with digestate utilization as bio-fertilizer.

The project consortium consists of 20 partners out of which 6 are full project partners and WP-leaders;
FNR (DE) – lead partner
Gdansk University of Technology (PL)
Baltic Energy Innovation Centre (SE)
Rostock University (DE)
Roskilde University (DK)
Lithuanian Energy Institute (LT)

The proposed budget is close to 1.6 MEUR and covers lab scale and pilot testing, best practice and lessons learned, feasibility studies in close collaboration with partners able to implement the investigated technology and massive dissemination activities including 5 conferences and study tours.

Expected project start is 1 July 2018 and project end 30 June 2021.